Diensten

Naast het projectmatige werk kunt u ook terecht bij ons voor de volgende diensten.

Arbeidsdeskundige diensten

Arbeidsdeskundig Onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek is nodig als een medewerker (langdurig) ziek is en het onduidelijk is wat de mogelijkheden zijn.

Als arbeidskundigen is het ons werk om samen met de opdrachtgever een oplossing te vinden die voor alle betrokkenen werkt. Het maakt niet uit in welke fase u ons inschakelt of hoe ingewikkeld het dossier is. 

De belangrijkste vragen waar we mee aan de slag gaan zijn:

  • Is de werknemer geschikt voor het eigen werk in de volledige taken en uren? 
  • Kan het werk worden aangepast? Zijn er andere functie bij eigen werkgever te benoemen waarbij de duurzame inzetbaarheid beter geborgd kan worden en welke stappen kunnen daarvoor worden genomen?

Arbeidsdeskundige begeleiding

Arbeidsdeskundige begeleiding kan worden ingezet indien:

  • met enige mate van zekerheid te verwachten valt dat terugkeer in eigen werk mogelijk is; én
  • begeleiding gewenst is ter bevordering van opbouw eigen werk.

Dit omvat een arbeidsdeskundig advies over passendheid van het werk en het aangewezen traject om duurzame inzetbaarheid te borgen, aangevuld met 3 – 4 begeleidingsmomenten. In de begeleiding komen thema’s aan de orde als: hoe bouw je na ziekte weer op? Waar moet je op letten bij balans en energie? Wat is de invloed van omgevingsfactoren en hoe communiceer je richting omgeving? Wat is er aan wet- en regelgeving?

Werkplek onderzoek

Het onderzoeken van de werkplek van betreffende werknemer om vanuit preventief oogpunt tot ergonomische en werkinhoudelijke adviezen te komen.

Preventief onderzoek

Soms is er een preventief onderzoek nodig. Dan is de werknemer niet uitgevallen, maar is er twijfel aan duurzame inzetbaarheid of ziet de werkgever dat de werknemer steeds minder goed zijn eigen taken kan uitvoeren.

Kan de medewerker straks weer op de eigen werkplek re-integreren of is het beter om een plek buiten de afdeling of zelfs buiten organisatie te zoeken? Hoe gaat zoiets in zijn werk en welke regels horen daarbij?

Coaching en begeleiding

Coaching

Coaching kan zowel preventief alsook gericht op terugkeer in het werk worden ingezet.

De volgende onderwerpen kunnen aan de orde komen:

  • Inzicht, signalering, patronen, rollen, overtuigingen
  • De balans werk-privé
  • Preventie
  • Re-integratie

Specifieke methoden die worden ingezet zijn onder andere de CSR-methode en HCT (hartcoherentietraining).

Stresspreventie- en interventie volgens de CSR®-methode (CSR centrum)

De CSR-Methode pakt stressklachten en burn-out psycho-biologisch aan. Dat betekent dat je wordt gecoacht op drie niveaus: lichaam, gedrag en psyche. ‘CSR’ staat voor Chronische Stress Reversal: het terugdraaien en herstellen van de (ziekmakende) effecten van chronische stress.

www.csrcentrum.nl/over-ons/over-de-csr-methode/

Energie Check Up

De Energie Check Up is voor iedereen die het gevoel heeft niet meer optimaal te functioneren in zijn/haar werk, al dan niet in combinatie met het functioneren in het privéleven. Het invullen van de CSR Vragenlijst Stressklachten kan je helpen met achterhalen wat er aan de hand is. Het ondersteunt bij het creëren van een goede werkbalans.

Wanneer blijkt dat de knelpunten complexer zijn, wordt meegedacht over vervolgstappen.

Hartcoherentie

Bij hartcoherentie gaat het om de samenhang tussen de hartslag en andere ritmen in het lichaam, zoals de ademhaling. Psychische klachten, zoals stress, kunnen invloed hebben op de hartcoherentie. Met hartcoherentietraining leer je lichaamssignalen beter te (h)erkennen en te sturen.

TSI-analyses

Een doeltreffende methode om talenten, passie en drijfveren inzichtelijk te maken.

Organisatieopstellingen

Opstellingen leggen o.a. onzichtbare verstoringen binnen een systeem bloot en geven een beeld van mogelijke oplossingen.

Re-integratie (2e spoor)

Een tweede spoortraject is maatwerk. Het is gefaseerd in te zetten en frequentie en duur worden afgestemd de begeleidingsvraag.

Het traject voldoet aan de UWV-eisen ten aanzien van een tweede spoortraject (trajectplan, persoonsprofiel, zoekprofiel). Coaching vormt een belangrijk onderdeel.

De coaches van Sleutelwerk hebben ruime ervaring met tweede spoortrajecten voor hoogopgeleiden.

Voorlichting

Voorlichting voor leidinggevenden, HR-professionals of andere betrokkenen uit de organisatie maakt onderdeel uit van onze dienstverlening. Dit kan zijn kennisoverdracht over bijvoorbeeld ziekteverzuim, werkdruk of (psychische) overbelasting, maar ook een intervisiebijeenkomst rond een bepaald thema.