De deskundigen

Sleutelwerk is een initiatief van de arbeidsdeskundige specialisten Ploni Nieboer en Jelle Tolsma. De arbeidsdeskundigen Annelien Coenraads en Lorien Hooijer hebben zich bij hen aangesloten. Ieder neemt zijn of haar eigen specialisme, ervaring en netwerk mee.

Annelien Coenraads

Annelien is arbeidsdeskundige en coach op het gebied van duurzame inzetbaar­heid. Haar achtergrond ligt in de revalidatiezorg waar zij zich als fysio­therapeut bezighield met de balans tussen draag­last en draag­kracht. Als arbeidsdeskundige zet zij dit thema voort en weegt zij de eisen van het werk ten opzichte van de belastbaar­heid van een (zieke) werknemer. Zij werkt vanuit de visie dat arbeid en gezondheid een wederzijdse positieve invloed op elkaar hebben. Goed (passend) werk maakt gezond en draagt op verschillende manieren bij aan welzijn. Welzijn is vervolgens een bron voor meer veer­kracht voor zowel het individu als de organisatie. Haar werkwijze kenmerkt zich door nuchterheid en prettige betrokkenheid, waarbij zowel het zakelijke als het mens-aspect niet uit het oog verloren worden.

Lorien Hooijer

Lorien is arbeidsdeskundige, loopbaancoach en HR-adviseur. Ze heeft jarenlang als HR-professional gewerkt binnen de zakelijke dienstverlening en het (inter­nationale) bedrijfs­leven. Ze heeft de overstap gemaakt naar het arbeids­deskundige vak, waarbij ze zowel werknemer als werkgever verder helpt in loopbaan- en verzuim­trajecten.

Lorien Hooijer

Ploni Nieboer

Ploni is arbeidsdeskundige en coach. Zij is van oorsprong (bedrijfs­­)­fysiotherapeut, maar sinds 20 jaar werkzaam als arbeidsdeskundige en coach op het snijvlak van werk, gezondheid en privé. Ze heeft gewerkt bij het UWV en heeft meegewerkt in de opbouw van twee verschillende gespecialiseerde re-integratiebedrijven voor psychische beperkingen. Sinds 2010 werkt zij als zelfstandige. Als arbeids­deskundige zoekt zij samen met de werkgever naar een passende oplossing bij verzuim­vraagstukken door (preventief) arbeidsdeskundig onderzoek en begeleiding. Als coach heeft zij zich in de afgelopen jaren steeds meer toegelegd op coaching en begeleiding bij chronische overbelasting en stress. Zij maakt daarbij onder andere gebruik van de CSR-methode. Dit is een psycho-biologische aanpak. Daarnaast kan zij meedenken bij re-integratie en loopbaan vraagstukken en is zij betrokken als trainer bij de burn-out training gegeven door het UMCG. Haar belangrijkste drijfveer is vastgelopen zaken en conflicten weer in beweging te zetten. In haar werk is zij betrokken, praktisch en doelgericht.

Jelle Tolsma

Jelle heeft door de jaren heen het arbeidsdeskundige vak in bijna al zijn aspecten uitgevoerd. Hij heeft onder meer gewerkt voor en ook bij het UWV. Dat laatste als bezwaar­arbeids­deskundige op de afdeling bezwaar en beroep. Sinds Jelle in 2010 zelfstandig werd ligt de nadruk op het doen van arbeidsdeskundige onderzoeken, begeleiding en advisering van werkgevers en werknemers in verzuim­vraagstukken. Centraal daarin staat het zoeken naar een passend perspectief voor beide partijen gericht op de toekomst. Vooral grote (zorg-) organisaties maken de laatste jaren gebruik van de diensten van Jelle.

Jelle Tolsma